VERKOOP VAN UW WONING

Wat kan Ferwerda voor u betekenen?

De verkoop van uw woning is soms geen gemakkelijke zaak, zowel emotioneel als zakelijk gezien. Het verkopen van een woning is geen dagelijkse routine, en als verkoper wilt u natuurlijk een zo hoog mogelijke opbrengst realiseren, bij voorkeur ook binnen een acceptabele periode. Vragen rijzen als: op welke manier kan ik mijn woning het beste aanbieden, hoe bereik ik de meeste potentiële kopers, welke juridische risico's loop ik, en hoe sluit ik eventuele aansprakelijkheid uit. Door het inschakelen van een deskundige op dit gebied voorkomt u veel problemen. Onze werkwijze biedt u alle mogelijkheden om de risico's bij verkoop zoveel mogelijk te beperken. Door het inschakelen van een deskundige NVM makelaar is het risico van "iets over het hoofd zien" al minimaal. De gegadigden worden uitvoerig geïnformeerd over de staat van het huis. Aansprakelijkheid voor gebreken wordt aanzienlijk beperkt, waardoor de woning beter verkoopt! De makelaars van Ferwerda Joure begeleiden de verkoop van uw woning van begin tot eind, waarbij betrouwbaarheid, deskundigheid en professionaliteit hoog in het vaandel staan!

De vraagprijs

Alvorens u besluit de woning te koop te zetten, komen wij bij u thuis om uw woning op te nemen en uw persoonlijke situatie en uw wensen m.b.t. de verkoop in kaart te brengen teneinde een goed en eerlijk prijsadvies te kunnen geven. Wij zijn van mening dat het voor een verkoper heel belangrijk is een realistisch beeld te krijgen van de waarde van de woning en de verkoopkansen. Een goede prijsstelling is namelijk van groot belang: teveel vragen voor uw woning kan tot gevolg hebben dat er geen belangstelling wordt gegenereerd. Enerzijds vinden mensen die een dergelijke woning zoeken de prijs te hoog. Anderzijds vinden mensen die de prijs wel kunnen betalen dat de woning niet aan de verwachtingen voldoet. Men vraagt zich na een tijdje vaak af waarom de woning niet verkocht is en dat werkt negatief op de opbrengst. Het spreekt voor zich dat te weinig vragen natuurlijk ook niet de bedoeling is.

Het verkooptraject

Wanneer de vraagprijs in overleg met u is vastgesteld kan het verkooptraject worden opgestart. Wij zullen uw woning uitgebreid presenteren op de markt, onder andere door plaatsing op www.funda.nl en ook op onze eigen site, ook zal een uitgebreide brochure van uw woning gemaakt worden en kan een opvallend 'te koop' bord geplaatst worden. Er zijn vele mogelijkheden om een woning te presenteren, heel belangrijk is dat de wijze van presentatie ook in overeenstemming is met uw persoonlijke wensen. Dit zullen wij zoveel mogelijk voor de opstart van, maar ook tijdens, het verkooptraject met u bespreken.

Bezichtigen, onderhandelen en verkopen van de woning

Belangstellenden begeleiden wij op een goede wijze bij de bezichtigingen, welke altijd op afspraak zullen plaatsvinden. Wij zorgen voor alle wenselijke en noodzakelijke informatieverstrekking, rekening houdend met de eisen van het Burgerlijk Wetboek. Als een potentiële koper een bod uitbrengt, onderhandelen wij met de koper of diens makelaar, in zeer nauw overleg met u. Wij adviseren u tijdens de gehele onderhandeling, maar u neemt als eigenaar van de woning en als onze opdrachtgever uiteindelijk zelf de nodige beslissingen. De makelaar is een professionele onderhandelaar, het is ons dagelijks werk en wij kennen het 'klappen van de zweep'. Ook zijn wij niet op emotionele wijze betrokken bij uw woning, waardoor wij op zakelijke en correcte wijze de onderhandelingen kunnen voeren. Wij zullen uitsluitend uw belangen hierbij behartigen! Een heel belangrijk aspect: de onderhandelingen gaan niet alleen over de koopsom, maar ook over de minstens zo belangrijke ontbindende voorwaarden, de roerende zaken, de datum van overdracht etc.

De koopakte

Wanneer overeenstemming is bereikt met de koper, zullen wij alle afspraken op correcte wijze in de koopakte vastleggen.

Eindinspectie en de eigendomsoverdracht aan koper

Vlak voor de eigendomsoverdracht welke bij de notaris zal plaatsvinden, gaan we met de kopers nog een laatste keer uw woning inspecteren, zodat we kunnen vaststellen dat alles overeenkomstig de gemaakte afspraken wordt opgeleverd. Mochten er problemen zijn of vragen zijn, dan treden wij op als uw adviseur en woordvoerder. Bij de notaris wordt de reeds door ons gecontroleerde akte ondertekend.

Als de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden

Mocht de koper in een later stadium, ondanks al onze zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij de koop niet, of onder andere condities gesloten hebben, dan adviseren wij hoe verder te handelen.

De tarieven

Onze makelaars zullen u per saldo geld opleveren! Wij besparen u veel tijd, stress, onzekerheid, en voeren op professioneel niveau de onderhandelingen met de potentiële koper of diens makelaar, en aansprakelijkheid voor gebreken of onjuistheden in de koopakte worden aanzienlijk beperkt dan wel uitgesloten. In een persoonlijk gesprek lichten wij graag ons tarief toe, waarbij ook wordt gekeken naar andere aspecten, zoals een eventuele 'package deal' wat op u van toepassing kan zijn Informeer gerust naar de mogelijkheden.